CONSA d.o.o. Sarajevo


Sjedište firme i finansije

Adresa: Alipašina 11, 71000 Sarajevo, BiH Tel./Fax: +387 (0)33 200 464 Email: info@consa.ba


P.J. proizvodnja

Adresa: Zahira Panjete 103, 71000 Sarajevo, BiH Tel./Fax: +387 (0)33 647 618 Email: info@consa.ba