Kafa

Kafa

Za pakovanje ove grupe proizvoda preporučeni su višeslojni kaširani materijali u kombinaciji:

PET 12μm + Metalizirani PET 12μm + LDPE 40-80μm
PET 12μm + AL 7μm + LDPE 40-80μm