Zrnasta i praškasta roba

Zrnasta i praškasta roba

Za pakovanje ove grupe proizvoda preporučeni su jednoslojni materijali i višeslojni kaširani materijal u kombinaciji:

BOPP 40μm
BOPP 20/25μm + BOPP 20/30/40μm
BOPP 20/25μm + CPP 25μm
BOPP 20μm + LDPE 30/40μm
PET 12μm + LDPE 30/40/50μm