Proizvodnja

Proizvodnja

PRIPREMA

Dizajn ambalaže je jedan od ključnih faktora prodaje svakog proizvoda. Ambalaža definiše prvi utisak potencijalnog kupca. Kvalitetno oblikovan dizajn ambalaže ujedno je i marketinški prostor putem kojeg se šalje poruka o vrijednostima proizvoda ili brenda. Proizvod je uočljiviji na prodajnom mjestu, te na taj način direktno pomaže kupcu pri donošenju udluke o kupovini.

Grafička priprema za štampu predstavlja tehničku fazu između dizajniranog artikla i same štampe istog. Kvalitetna priprema je jedan od najbitnijh segmenata za kvalitetno odštampanu ambalažu. Prilikom izrade dizajne najbitnije je voditi račina o finalnom izgledu proizvoda.

ŠTAMPA

Flekso štampa je vrsta visoke štampe, a sama po sebi podrazumijeva kontrolisani proces nanošenja boje na različite materijale. Kvalitet štampe direktno zavisi od kvaliteta mašine za štampu i kvaliteta foto polimera (klišea).

U našem pogonu štampa se obavlja na tri mašine. Dvije šestobojne stek mašine za flekso štampu i jedna osmobojna mašina za flekso štampu sa centralnim cilindrom. Za štampu koristimo boje sa visokom koncentracijom pigmenta na bazi alkohola.

KAŠIRANJE

Kaširanje je tehnološki proces spajanja dva materijala u jedan višeslojni pomoću različitih vrsta ljepila. Višeslojni materijali se proizvode radi poboljšanja tehničkih svojstva materijala. Kombinacijom različitih monomaterijala dobivaju se dupleksi i tripleksi željenog svojsta za optimalnu zaštitu zapakovanih proizvoda.

U našem pogonu kaširanje se obavlja na dvije mašine. Prilikom kaširanja se koriste ljepila sa i bez rastvarača na bazi poliuretana.

REZANJE

Rezanje je tehnološki proces sa kojim obično počinje i završava proces proizvodnje. U prvoj fazi se reže materijal iz jumbo rolni u manje rolne za potrebe štampe i kaširanja. Nakon što je štampa i kaširanje završeno materijal se ponovo vraća na rezanje . Finalni proizvod se formira prema zahtjevu kupca sa automatskim mašinama za pakovanje.

U našem pogonu rezanje se obavlja na dvije mašine.

KONFEKCIONIRANJE

Konfekcioniranje je tehnološki proces formiranja kesica za kupce sa poluautomatskim mašinama za pakovanje.

U našem pogonu konfekcioniranje kesica se obavlja na dvije mašine.

ŠTANCANJE

Štancanje (isjecanje) je tehnološki proces sa kojim se završava proizvodnja aluminiumskih poklopaca. Servo tehnologija je osnova mašina za štancanje jer omogućava savršeno precizno isjecanje. Alati za štancanje su proizvedeni od ojačanog čelika sa mikronskom preciznošću. U prvoj fazi se materijal preguje a u drugoj isjeca.

U našem pogonu štancanje se obavlja na dvije mašine. Naši poklopci su pregovani sa standardnim šablonom od crvića.